Presentacións de Historia do Mundo contemporáneo

01seculo18europa

02revoluciónamericana

03revolucionfrancesa

04Napoleón.

05revolucionindust1

06restauracion

07nacionalismos

09imperialismo

10sociedade19

11movtobreiro

12pensamentobreiro

13ait

14foradeuropa

15segundarevindustimperialismo

16primeiraguerra

17revrusa

19entreguerras

21mundo1914-45

21mundo1914-45

22guerrafria

23descolonización

Apuntes en forma de presentación.

01españa18

02cadiz

02RepasoIndepCadiz

03fernando

03RepasoFernado7

04estadoliberal

05isabel

05RepasoIsabel2

06desamortizcambioagrario

06sexenio

07banca

07ferrocarril

07industria19

07industria19

07politeconomica19

08sexenio

09restauracion

09RepasoRestauración

10RestauraciónCrise

11obrerismo19

12poboacion19

12Repaso2Republica

13RepasoGuerraCiv

14RepasoFranquismo

soberania