Presentacións de Historia do Mundo contemporáneo

01seculo18europa

02revoluciónamericana

03revolucionfrancesa

04Napoleón.

05revolucionindust1

06restauracion

07nacionalismos

09imperialismo

10sociedade19

11movtobreiro

12pensamentobreiro

13ait

14foradeuropa

15segundarevindustimperialismo

16primeiraguerra

17revrusa

19entreguerras

21mundo1914-45

21mundo1914-45

22guerrafria

23descolonización